Sissejuhatus informaatikasse

...ajalugu, suunad, põhialused, paradigmad, äri.

Ainekoodid: ITV0010, I100

NB! See on kursuse vana, 2004 sügissemestri sait.
Uue saidi url on: http://www.lambda.ee/index/Sissejuhatus_informaatikasse

Lektor: Tanel Tammet
Kontakt: tammet@staff.ttu.ee, 6203457, TTÜ AK223
Venekeelsete kursuste lektor: Deniss Kumlander
ITK harjutustunnid: Tannar Esna.

Järeleksam

Viimased järeleksamid: 2005 kevadsemestri viimase järeleksami tulemused leiad selle lingi alt.

Maht, aeg, tulemus

Loenguid nädalas: 2 tundi. Kui pole teisiti märgitud, toimuvad kõik loengud: Harjutustund TTÜ: iseseisev lugemine ja (vahel) ülesannete lahendamine, juhendajat ei ole.
Harjutustund ITK: iseseisev lugemine ja (vahel) ülesannete lahendamine, juhendaja suunamisel.

TTÜ: kursus lõpeb EKSAMIGA. Eksam on kirjalik, kaks või enam tundi, kümme küsimust ja ülesannet.
ITK: kursus lõpeb ARVESTUSEGA. Arvestus on kirjalik, kaks või enam tundi, kümme küsimust ja ülesannet.

Eksamid ja arvestused

TTÜ järeleksam 28. aprillil 2005: tulemused selle lingi alt.

TTÜ eestikeelsete gruppide lõplikud tulemused peale põhi- ja järeleksameid sessi jooksul on kättesaadavad selle lingi alt.

NB! Järgmine järeleksam toimub 26. aprillil kell 15.00, ruumis VI-122.

Tehnikaülikoolis, eestikeelsed grupid:

Tehnikaülikoolis, venekeelsed grupid: IT Kolledzhis:

Kursuse eesmärk

NB! Kursus EI ÕPETA elementaarset arvutikasutamist. Samuti ei õpeta kursus programmeerimist, kuigi annab õrna sissejuhatuse programeerimisse.

Kokkuvõte

Ajalooline ja kontseptuaalne ülevaade informaatikast kui äri-, teadus- ja insenerivaldkonnast. Valdkonna varajane ajalugu, teaduslikud ning tehnilised arengud selle sajandi alguses, sajandi keskpaiga kiire tehnoloogiline ja äriline areng ning viimastel kümnenditel toimunu nii äris, tehnoloogias kui teaduse baasosades. Peamised programmeerimise paradigmad (imperatiivne, loogiline, funktsionaalne, objekt-orienteeritud) ning rakendussüsteemide tehnoloogia paradigmad (suurarvutid, personaalarvutid, klient-server süsteemid, hajutatud ja mitmekihilised süsteemid). Uute tehnoloogiate ja firmade teke ning allakäigu lained, printsiibid ja konkreetsed võtmesündmused.

Loengute plaan ja materjalid

Kursusel ei ole ühtegi konkreetset õpikut. Järgnevas on toodud iga loenguga seotud materjalid eraldi.

 1. Sissejuhatus. Programmeerimine ja arvuti tööpõhimõtted.
  Loengumaterjal: ppt, pdf.
  Lisaks: loe juttu ja mängi andmete esitamise appletiga siin.
 2. Varane ajalugu. Industrialiseerimine. Teoreetilised alused. Loogika.
  Loengumaterjal: ppt, pdf.
  Lisaks:
 3. Keskajalugu: II maailmasõda kuni kuuekümnendate algus. Arvutid ja programmeerimine. Keeled ja rakendused. Integraalskeemid.
  Loengumaterjal: ppt, pdf.
  Lisaks:
 4. Keskajalugu jätkub: seitsmekümnendate lõpp, kaheksakümnendate algus. Mikroprotsessorid ja personaalarvutid.
  Loengumaterjal: ppt, pdf.
 5. Lähiajalugu: kaheksakümnendad. IBM PC, Macintosh, uued vanad opsüsteemid. Spetsiaalarvutid, workstationid, oluline soft.
  Loengumaterjal:
  Esimene osa: ppt, pdf.
  Teine osa: ppt, pdf.
  Lisaks: Apple Macintoshi reklaamfilm:
 6. Kaheksakümnendate lõpp kuni kaasaeg. Kokkuvõtted saagadest.
  Loengumaterjal: ppt, pdf.
  Lisaks:
 7. Arvuti tööpõhimõtted, programmeerimiskeeled.
  Loengumaterjal: ppt, pdf.
  Lisaks:
  (a) Veidi tutvuda nende saitidega:
  (b) D.Eck, osad siit: Eck laborid (siit saad võtta eraldi rakendusena). NB! Loe ise läbi, proovi ja tee igast osast üks-kaks harjutust:
 8. Progr. keeled jätkuvad. Operatsioonisüsteemid.
  Loengumaterjal: ppt, pdf.
  Lisaks: Eck laborid jätk: loe ise läbi, proovi ja tee igast osast üks-kaks harjutust: Soovitavat ja kohustuslikku lugemist:
 9. Tarkvara arhitektuur ja paradigmad.
  Loengumaterjal: ppt, pdf.
  Lisaks: Tutvuda:
 10. Võrgutarkvara paradigma. Interneti baastehnoloogia.
  Loengumaterjal: ppt, pdf.
  Lisaks: Tutvuda: http://www.w3schools.com/.
 11. Võrgutarkvara paradigma. Interneti rakenduste tehnoloogia.
  Loengumaterjal: ppt, pdf.
  Lisaks: Tutvuda lühidalt:
 12. Rekursioon. Funktsionaalne ja loogiline programmeerimine.
  Loengumaterjal: ppt, pdf.
  Lisaks: Vaata ja proovi näiteid modifitseerida:
  Huvi korral installeeri ja proovi Prologi: SWI Prolog.
 13. Algoritmid. Keerukus ja lahenduvus.
  Loengumaterjal: ppt, pdf.
  Lisaks: Huvi korral vaata TSP programmi Java lähtekoodi
 14. Tehisintellekt.
  Loengumaterjal: ppt, pdf.
  Huvi korral loe Matrix, Skynet ja sõda teispoolsusega, klassiku ülevaadet tehisintellektindusest, Dennetti artikleid, tuntud õpikut, ajakirja JAIR.
 15. IT äri, IT projektid.
  Loengumaterjal: ppt, pdf.
  Lisaks: mitmed kohustuslikud artiklid, vt kas powerpointist või sellel lehel allpool, kohustuslike lugemismaterjalide peatüki allosas.

Harjutamist eksamiks/arvestuseks

Tee iseseisvalt vanad eksamid:

Kohustuslikud lugemismaterjalid

Järgnevate materjalide läbilugemine on kursuse läbimisel kohustuslik.

Väga kasulikud lugemismaterjalid: loe neid!

Kui kõik tundub liiga lihtne, siis: